Communiceren middels narrowcasting software

Communiceren middels narrowcasting software

0 Door

Steeds meer mensen en bedrijven raken langzaamaan bekend met het begrijp narrowcasting, oftewel digital signage, en waar het goed voor is. Dat is een goed teken, omdat op een gegeven moment iedereen zal communiceren via een scherm. In dit artikel lees je aantal dingen die je kunt doen om ook daadwerkelijk succesvol gebruik te maken van deze techniek. Maar wat houdt het eigenlijk in?

Narrowcasten is bedoeld voor communicatie met het kleinere publiek. Publiek dat bijvoorbeeld in een wachtkamer zit te wachten, of publiek dat rondloopt in een winkel of casino. Dit communiceren wordt gedaan via digitale schermen, waarop bepaalde beelden woorden weergegeven. Wat er wordt weergegeven, is afhankelijk van waar het scherm hangt. In een wachtruimte van een ziekenhuis, waar je dit soort schermen veel tegen komt, zal er informatie op te lezen zijn over onder andere wachttijden of belangrijke dingen waarvan patiënten op de hoogte moeten zijn. In een casino zullen zal de techniek meer worden ingezet om een bepaalde sfeer te creëren door sfeerbeelden weer te geven.

Wil jij, intern of extern, ook starten met het gebruik van deze techniek? Ga dan even door de volgende tipsheen en denk na over hoe jij dat kunt aanpakken:

  • Het hebben van een doelstelling
  • Wat ga je communiceren?
  • Ervoor zorgen dat het geen leestoets wordt

Denk van tevoren goed na wie je wilt aanspreken met je beeldschermcommunicatie en op welke wijze je dat wil gaan doen. Bedenk ook goed wat je er uiteindelijk mee wil bereiken. Je kunt het ophangen, maar om het zo effectief mogelijk te gebruiken moet je wel weten wat het doel ervan is.

Veel mensen denken dat je er bent wanneer je content hebt. Dit kan in sommige gevallen ook zo zijn, maar bij narrowcasting is dit misschien niet helemaal de juiste denkwijze. Er wordt bij deze techniek namelijk doorgaans geen geluid gebruikt. Het beeld op zich moet dus al genoeg zeggen en daarmee de kijker kunnen overtuigen. Een simpele zelf-afspelende PowerPoint presentatie op een scherm zal die klus niet klaren. Het is dus belangrijk dat je op zoek gaat naar een specialist die weten hoe ze de content zo moeten maken dat ze het moderne oog aantrekken.

De lettergrote heeft wel degelijk invloed op het succes van jouw narrowcast-project. Een fout die namelijk veel gemaakt wordt in de wereld van digital signage, is dat men te veel tekst op een dia gebruikt en, nog belangrijker, dat men een te klein lettertype gebruikt. Dit komt omdat er bij het opmaken niet wordt stilgestaan bij het feit dat mensen niet alleen maar met hun neus boven op het scherm zullen staan, zoals de ontwerpers ervan, maar ook verder weg. Als je verder weg staat, moet de boodschap nog steeds overkomen. Daarnaast gaat het er bij digital signageom dat je in een korte duur alles gezien én gelezen hebt. Als dit zien en lezen te lang duurt, raak je de aandacht kwijt.

Om te voorkomen dat jij deze fouten maakt, doe je er natuurlijk het beste aan om een specialist het werk te laten doen. Ga online op zoek en bekijk de mogelijkheden voor jouw narrowcasting software.